събота, 13 февруари 2010 г.

Азия отне короната на англо-американците

Тези, които наблюдават внимателно международните събития, може би са забелязали, че тази седмица се случи нещо с огромно историческо значение: балансът на силата (военна и икономическа) беше силно променен. Хегемонията на англо-американците беше доунищожена, Иран стана ядрена сила, Пекин стана основния световен икономически център (много по-важен от Вашингтон, Лондон и т.н.) и Европа капитулира пред Русия. Подробностите в следните статии :

Iran announces membership in nuclear club

Asia Looks Past The Fed to Beijing For Direction

Финны пропустят в Европу поток из России

Няма коментари:

Публикуване на коментар