петък, 19 март 2010 г.

Rigged Economy - Keiser репорт

Откакто AIG и Lehman Brothers изгърмяха, JP Morgan и Goldman Sachs са единствените големи търговци на деривативи и фючърси като само те определят правилата на пазара. Всичките по-малки хедж-фондове трябва да плащат много повече за да участват в играта. В същото време JP Morgan и Goldman Sachs получават заеми с 0 процента лихва от FED, които използват за тежки спекулации на контролирания в момента от тях пазар на деривативи и фючърси. По този начин само от Декември досега Goldman Sachs е натрупал над 110 милиарда долара в този нерегулиран пазар вихрещ се в столицата на капиталовия хазард - Лондон. Положението е стигнало до там, че в момента са раздали $ 33.000 (тридесет и три хиляди долара) за всеки $1 долар, който реално притежават (нали помните, че по принцип според закона едно време банката можеше да раздаде  $10 за всеки $1 долар, който притежава) :

http://rt.com/About_Us/Programmes/Keiser_Report/2010-03-18/554320.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар